Popis produktu

Organický prípravok Fulvohumate®, v Českej republike registrovaný pod číslom 4278 ako pomocná látka, predstavuje inovatívne technologické riešenie využiteľné univerzálne vo všetkých odvetviach rastlinnej produkcie. Fulvohumate je nízkomolekulárny, 4-6% normalizovaný vodný roztok (40-60 g / l draselných solí humínových kyselín) s obsahom kyseliny fulvovej, unikátneho mikroelementárneho komplexu ADN8 v chelátovej forme, skvalénu C30H50 a nenasýtených mastných kyselín Ω-7 a Ω-9 .

Další možnosti použití

Prípravok možno ďalej použiť pri morení semien a sadeníc, kde napomáha rýchlejšiemu zakoreneniu a pôsobí ako ochrana pred koreňovou hnilobou. Prípravok je vhodný pre všetky druhy rastlín a pôd. Pri použití v hydropónii vďaka unikátnej nano technológii neupcháva trysky a netvorí zrazeniny.

Konkurenčné výhody

Nano veľkosť účinnej látky

Pre zaistenie efektívnej vstrebateľnosti účinných látok vo výrobe využívame unikátnu technológiu "CY nanoFIVE TEKNIA", ktorá je založená mechanickom odstreďovaniu roztoku. Tento proces umožňuje rozštiepenie molekulárnych reťazcov humínových látok do veľkosti max 5 nm. Vďaka našej inovačnej technológii je zdokonalené prijímanie účinných látok cez póry buniek (3,5 - 5,2 nm) pri foliárnej aplikácii.

Nízke náklady a ekonomická výnosnosť

Vzhľadom k nano veľkosti účinnej látky je možné dosiahnuť veľmi vysokej účinnosti prípravku aj pri nižšej dávke. Vďaka nízkym nákladom na ošetrenie je využitie preparátu z hľadiska ekonomickej návratnosti veľmi rentabilné.

Prírodny zdroj - leonardit

Leonardit (forma mäkkého hnedého uhlia) sa vyznačuje vysokým obsahom humínových látok, pretože je konečným produktom procesu humifikácie trvajúceho 70 miliónov rokov. 1 kilogram leonarditu obsahuje päťkrát viac humínových látok než akýkoľvek iný prírodný zdroj.

Obsah skvalénu

Skvalén je prírodný acyklický polynenasýtený tekutý uhľovodík so zložením C30H50 triterpenovej rady zo skupiny kartenoidov. Táto čistá biologická zlúčenina je silným antikarcinogenním, antimikrobiálnym a fungicídnym prvkom, ktorý odstraňuje deficit kyslíka a pomáha regenerovať oxidačné poškodenie buniek.

Dávkování

OšetrenieDávkaZpôsob a detaily aplikácie
poľné plodiny, zelenina0,3 l/hapostrek, celkom 3 krát za sezónu
ovocné stromy, vinič0,4 l/hapostrek, celkom 4 – 5 krát za sezónu
osivo0,4 l/tmorenie, dávka na tonu osiva
ošetrenie sadeníc stromov pred výsadbou0,3 l12 – 24 hodín, dávka na 200 l vody
aplikácia do pôdy3 – 6 l/haurčuje sa podla obsahu humusu v pôde

O humátoch

Humínové látky sa tvoria v dôsledku humifikácie rastlinných a živočíšnych zvyškov v prírode, prostredníctvom anaeróbneho mikrobiologického rozpadu, fermentácie a mineralizácie. Proces humifikácie je podľa svojho rozsahu druhým najrozsiahlejším planetárnym ekologickým procesom hneď po fotosyntéze a vzniku značnej biomasy - rastlín a zvierat. Keďže sa jedná o mimoriadne zložitý a nenapodobiteľný biochemický proces, vlastnosti a štruktúra konkrétnej vzorky huminového komplexu sú závislé na zdroji jeho pôvodu a konkrétnych technológiách jeho získania.
Humínovy komplex látok (kyseliny a ich soli) je získavaný v podobe koloidného roztoku z rôznych zdrojov (leonardit, sapropel, nížinná rašelina, oxidovaná živičná bridlica a i.) prostredníctvom vylúhovania hydroxidom sodným, hydroxidom draselným alebo hydroxidom amónnym. Skladá sa z dvoch hlavných zložiek - fulvovej a humínovej kyseliny

O nás

Spoločnosť European Organics s.r.o. bola v ČR založená v roku 2016, od roku 2019 vstúpila na slovenský trh a k dnešnému dňu má zastúpenie aj v ďalších štátoch EÚ (Rakúsko, Španielsko). Našou špecializáciou je vývoj, výroba, dovoz a distribúcia pomocných prípravkov na báze huminového komplexu.

Od vstupu na trh sa naše produkty tešia čoraz väčšej obľube ako v klasickej konvenčnej produkcii, ako aj medzi pestovateľmi trvalých kultúr. Vďaka inováciám vo výrobnej technológii ponúkame cenovo prijateľné riešenie stimulácie vitality poľnohospodárskych plodín, ktorá je v posledných rokoch pravidelne ohrozovaná stresovými situáciami a tlakom ďalších biotických i abiotických faktorov.

Naše vedecko-výrobné centrum sa nachádza na západnej Sibíri z dôvodu lokálnej ťažby a spracovania leonarditu, najbohatšieho zdroja humínových látok na svete, a tiež z dôvodu bohatých vedeckých skúsenosti a obrovského potenciálu miestnych akadémií.

Firemné filozofiou našej spoločnosti je férovosť a otvorenosť vo vzťahoch s našimi partnermi, presnosť a dôkladnosť v príprave našich dodávok, ústretovosť a profesionalita v riešení Vašich požiadaviek a najmä snaha o vytvorenie lepšieho životného prostredia pre budúce generácie.

Kontaktní formulář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.