Popis produktu

Organický přípravek Fulvohumate®, registrovaný pod číslem 4278 jako pomocná látka, představuje inovativní technologické řešení využitelné univerzálně ve veškerých odvětvích rostlinné produkce. Jedná se o nízkomolekulární, 4-6 % normalizovaný vodný roztok (40-60 g/l draselných solí huminových kyselin) s obsahem kyseliny fulvové, unikátního mikroelementárního komplexu ADN8 v chelátové formě, skvalenu C30H50 a nenasycených mastných kyselin Ω-7 a Ω-9.

Další možnosti použití

Přípravek lze dále použít při moření a předkličování semen a sazenic, kde napomáhá rychlejšímu zakořenění a působí jako ochrana před kořenovou hnilobou. Přípravek je vhodný pro všechny druhy rostlin a půd. Při použití v hydroponii díky unikátní nano technologii neucpává trysky a netvoří sraženiny.

Konkurenční výhody

Nano velikost účinné látky

Pro zajištění efektivní vstřebatelnosti účinných látek ve výrobě využíváme unikátní technologii „CY nanoFIVE TEKNIA“, která je založená mechanickém odstřeďování roztoku. Tento proces umožňuje rozštěpení molekulárních řetězců huminových látek do velikosti max 5 nm. Díky naší inovační technologii je zdokonaleno přijímání účinných látek skrz buněčné póry (3,5 – 5,2 nm) při foliární aplikaci.

Nízké náklady a ekonomická výnosnost

Vzhledem k nano velikosti účinné látky je možno dosáhnout velmi vysoké účinnosti přípravku i při nižší dávce. Díky nízkým nákladům na ošetření je využití preparátu z hlediska ekonomické návratnosti velmi rentabilní.

Přírodní zdroj – leonardit

Leonardit (forma měkkého hnědého uhlí) se vyznačuje vysokým obsahem huminových látek, jelikož je konečným produktem procesu humifikace trvajícího 70 milionů let. 1 kilogram leonarditu obsahuje pětkrát více huminových látek než jakýkoliv jiný přírodní zdroj.

Obsah skvalenu

Skvalen je přírodní acyklický polynenasycený tekutý uhlovodík se složením C30H50 triterpenové řady ze skupiny kartenoidů. Tato čistá biologická sloučenina je silným antikarcinogenním, antimikrobiálním a fungicidním prvkem, který odstraňuje deficit kyslíku a pomáhá regenerovat oxidační poškození buněk.

Dávkování

OšetřeníDávkaDruh a detaily aplikace
polní plodiny, zelenina0,3 l/hapostřik, celkem 3 krát za sezonu
ovocné stromy, réva vinná0,4 l/hapostřik, celkem 4 – 5 krát za sezonu
osivo0,4 l/tmoření, dávka na tunu osiva
ošetření sazenic stromů před výsadbou0,3 l12 – 24 hodin, dávka na 200 l vody
aplikace do půdy3 – 6 l/haurčuje se podle stavu humusu v půdě

O humátech

Huminové látky se tvoří v důsledku humifikace rostlinných a živočišných zbytků v přírodě, prostřednictvím anaerobního mikrobiologického rozpadu, fermentace a mineralizace. Proces humifikace je dle svého rozsahu druhým nejrozsáhlejším planetárním ekologickým procesem hned po fotosyntéze a vzniku značné biomasy – rostlin a zvířat. Jelikož se jedná o mimořádně složitý a nenapodobitelný biochemický proces, vlastnosti a struktura konkrétního vzorku huminového komplexu jsou závislé na zdroji jeho původu a konkrétních technologiích jeho získání.
Huminový komplex látek (kyseliny a jejich soli) je získáván v podobě koloidního roztoku z různých zdrojů (leonardit, sapropel, nížinná rašelina, oxidovaná živičná břidlice aj.) prostřednictvím vyluhování hydroxidem sodným, hydroxidem draselným nebo hydroxidem amonným. Skládá se ze dvou hlavních složek – fulvové a huminové kyseliny.

O nás

Společnost European Organics s.r.o. byla založena v roce 2016, k dnešnímu dni má zastoupení na celém území ČR i v dalších státech EU (Slovensko, Rakousko, Španělsko). Naší specializací je vývoj, výroba, dovoz a distribuce pomocných přípravků na bázi huminového komplexu.

Od vstupu na trh se naše produkty těší čím dál větší oblibě jak v klasické konvenční produkci, tak i mezi pěstiteli trvalých kultur. Díky inovacím ve výrobní technologii nabízíme cenově přijatelné řešení stimulace vitality zemědělských plodin, která je v posledních letech pravidelně ohrožována stresovými situacemi a tlakem dalších biotických i abiotických faktorů.

Naše vědecko-výrobní centrum se nachází na západní Sibiři z důvodu lokální těžby a zpracování leonarditu, nejbohatšího zdroje huminových látek na světě, a také z důvodu bohatých vědeckých zkušenosti a obrovského potenciálu místních akademií.

Firemní filozofií naší společnosti je férovost a otevřenost ve vztazích s našimi partnery, přesnost a pečlivost v připravování našich dodávek, vstřícnost a profesionalita v řešení Vašich požadavků a zejména snaha o vytvoření lepšího životního prostředí pro budoucí generace.

Kontaktní formulář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.